Slide Fastener Test Bench

Slide Fastener Test Bench

You are currently viewing Slide Fastener Test Bench

Slide Fastener Test Bench
(دستگاه تست زیپ)

LEADING PARTICULAR
The major specifications of the unit are as below:
Reciprocating range………………………………………………82.5 ±7.5mm
Width of lateral grippers…………………………………………25±2mm
Weights of longitudinal clamps ……………………………….0.28~0.34 kg
Drive Speed (adjustable)…………………………………………30 rpm
Longitudinal Force, adjustable (Max)……………………….100N
Lateral Force, adjustable (Max)………………………………100N
length………………………………………………………………………570 mm
Width………………………………………………………………………330 mm
Height …………………………………………………………………….670 mm
Monitoring system…………………………………………………..0~999,999
Display………………………………………………………………….. RPM, Time
Weight(approx.)……………………………………………………….50 kg
Power……………………………………………………………………1∮,AC220V, 3A
Temperature …………………………………………………………. Range: 0ºC to 70ºC

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.